Företagandet i mindre beståndsdelar

Välkommen till en sida som ska försöka bryta ner företagandet i mindre beståndsdelar och därigenom skapa en bättre bild av vad det innebär att driva eget. Många idag drömmer om att starta en egen firma – men få vet vad som krävs och vilka insatser som kommer att behövas.

Vi ska ge tips, råd och tankar om varje liten del som rör företagande och ekonomi. Genom det så hoppas vi att du får mer kött på benen och vågar satsa helhjärtat för att förverkliga dina drömmar.


Flyttfirma

En flyttfirma åtar sig uppdrag primärt från privatpersoner som vill ha en enklare flytt från bostad A till bostad B. Även företag och organisationer kan anlita en flyttfirma Stockholm i samband med att man ska byta lokaler och då under en specifik tjänst som kallas kontorsflytt.

Flyttfirman man anlitar bör arbeta under försäkring samt ha exempelvis betalt trafikförsäkring. Utöver detta kan man även som kund se över kring huruvida det finns referenser samt om man arbetar mot Bohag 2010 – vilket är en garanti på ett bättre jobb. Idag kan man anlita en flyttfirma med Rut-avdraget som privatperson. Det gör tjänsten än mer prisvärd.


Kontorsstädning

Vikten av kontorsstädning ska inte underskattas. Många företag ser detta som en utgift, men faktum är att rätt kontorsstädning i Stockholm nästan alltid innebär en investering. Detta sett ur flera perspektiv. Dels så handlar det om en bättre arbetsmiljö där personalen trivs och därmed arbetar bättre. All forskning tyder på att vi presterar bättre i rena miljöer.

En annan fördel gäller sjukdomar och att sådana bromsas upp. Har ett företag problem med många – och kostsamma – sjukdagar så kan utökad kontorsstädning vara något att testa. Rena lokaler visar dessutom en seriositet gentemot både kunder och affärspartners.


Redovisningsbyrå

En redovisningsbyrå ger både hjälp och råd till företag gällande redovisning. Hjälpen innebär konkret att man ser till att dokumentera och organisera all ekonomisk fakta och all ekonomisk information – något som sker i syfte att både interna och externa intressenter ska kunna ta del av detta.

Ett exempel på en extern intressent kan nämnas och detta i form av Skatteverket som behöver underlag för att se att exempelvis skatt och moms har betalats in på ett korrekt sätt.

Genom att anlita en redovisningsbyrå i Stockholm kan man som företag – oavsett storlek – vara trygg med att allt sker i enlighet med lagar och regler. En redovisningsbyrå arbetar enligt god revionsed.


Fastighetsförvaltning

Ett fastighetsägande innebär för de flesta att man även har hjälp av en extern partner för fastighetsförvaltning i Stockholm – ett område med tre stycken grenar. Ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och administrativ förvaltning. Samtliga av dessa är viktiga, men man väljer själv i vilken mån man behöver hjälp.

Gällande exempelvis teknisk förvaltning så innebär detta en hjälp med den dagliga driften. Ekonomisk sådan ger å sin sida en bättre chans att skapa planer gällande framtida kostnader och investeringar. Administrativ förvaltning kan som exempel innebära att alla hyror och avier skickas ut och följs upp. Det handlar, oavsett vilken gren man lägger tyngden på, om en investering.


Säkerhetskonsult

En säkerhetskonsult arbetar med att hjälpa företag, myndigheter och privatpersoner hjälp med säkerheten. Ett företag kan ha svagheter som kan innebära att både inbrott och intrång riskeras: detta kan leda till stora ekonomiska förluster. Intrång kan idag ske via cyberattacker och många företag har undermåligt skydd sett till den känsla information som finns.

En säkerhetskonsult upptäcker dessa svagheter, täpper till dem och ser till att skapa långsiktiga och säkra lösningar. Ett väldigt bra val då man idag måste skydda sig själv och den egna verksamheten på fler fronter än en enda.


Tryckeri

Ett tryckeri trycker upp olika saker till företag och andra kunder. Saker som kan innebära profilkläder, arbetskläder eller någon typ av produkt som tas fram i ett marknadsföringssyfte. Det senare är vanligt.

Företag kan välja att trycka upp allt från muggar, golfbollar, t-shirts, pennor och kepsar som man delar ut till sina kunder. Ett billigt sätt att synas och där alltså ett tryckeri skapar produkterna i fråga. Ett tryckeri trycker även upp exempelvis reklamblad och produktkataloger till företag. Allt som har en yta går egentligen att trycka något på.