Äntligen dags för outsourcing av lön

Det blev för mycket att hantera när Eva anställde. Bokföring var svårt men nu blev det värre. De anställdas lön krävde att hon funderade på outsourcing.

Det var en alldeles speciell känsla när Eva för första gången skulle anställa. Hon hade länge jobbat ensam med att städa åt olika företag. Men nu hade antalet jobb skjutit i höjden och hon hade inte en chans att hinna med dem alla. Det fanns endast två vägar att gå. Antingen att tacka nej till nya kunder eller anställda.

Säga nej fanns inte i hennes värld så det fick bli att anställa. Men innan dess hade hon satt sig in i vilka regler som gällde för anställda. De skulle ha lön samma dag varje månad, övertids- och semesterersättning och givetvis försäkringar när de var på jobb. Det var minst sagt mycket nytt att lära.

Tips om outsourcing av lön

Hon insåg att det skulle bli mer kontorsarbete och mindre tid för jobb. En anledning till att det skulle ta lång tid var för att hon var dålig på bokföring. Snart såg de nyanställda hur hon kämpade och en av dem berättade om en kompis som jobbade på ett företag som jobbade med outsourcing av lönehantering.

Eva som var säker på att det skulle bli dyrt tvekade. Men till sist blev det ohållbart och hon kontaktade företaget. Till sin förvåning blev det inte så kostsamt som hon trodde. Visst kostade det, men om hon istället kunde jobba med saker som gav pengar skulle hon tjäna mer än hon skulle få betala. Den kunskapen fick henne att ta beslutet att anlita hjälp.

Hitta rätt redovisningsbyrå i Stockholm

Många konstnärliga småföretagare väljer att hantera sina egna ekonomiska transaktioner, men att samarbeta med en professionell redovisningsbyrå i Stockholm kan vara avgörande för din verksamhets framgång. Det som en gång började som en passion kan snabbt utvecklas till ett yrke där du faktiskt tjänar pengar. När din verksamhet tar fart och beställningarna börjar strömma in kan det vara svårt att hålla jämna steg med allt pappersarbete. Kvitton och fakturor kan snabbt staplas upp, och risken finns att du glömmer bort att fakturera dina kunder för utfört arbete.

En redovisningsbyrå i Stockholm kan vara ditt bästa vapen för att få ordning på ekonomin och skapa en tydlig överblick över hur din verksamhet går. Dessutom kan de ge dig värdefulla råd om möjliga bidrag och avdrag som du kan dra nytta av. Ibland har redovisningsbyråer goda relationer med banker och kan hjälpa dig att säkra förmånliga lånevillkor när ditt företag växer.

Specialiserad redovisningsbyrå för konstnärer

Det finns en mängd olika klienter som använder tjänsterna hos en redovisningsbyrå i Stockholm, men om du är konstnär kan du vara särskilt intresserad av att hitta en byrå som är specialiserad på konstnärlig verksamhet. Oavsett vad du säljer för varor eller tjänster måste du följa bokföringslagens krav på korrekt redovisning av transaktioner.

En redovisningsbyrå kan vara en ovärderlig resurs när det kommer till att hantera faktureringsrutiner och övervaka betalningar. Om du upplever att dina kunder ofta är sena med sina betalningar, kan det vara obekvämt att behöva påminna dem. En proffsig redovisningsbyrå i Stockholm kan agera som en utomstående part och ta hand om denna process åt dig, vilket avlastar dig från det potentiellt obekväma uppgiften att driva in obetalda fakturor.

Att skicka in nödvändiga uppgifter till Skatteverket kan vara en knepig uppgift för många företagare, och det kan resultera i böter om det inte görs i tid. Din redovisningsbyrå i Stockholm kan hjälpa dig med allt från momsdeklarationer till redovisning av skatt och arbetsgivaravgifter. När det är dags för bokslut och deklaration kan du lita på att din redovisningsbyrå gör ett effektivt jobb. Detta är en process som ofta går smidigt och problemfritt när du har experter som granskar din bokföring och ser till att alla uppgifter är korrekta. Detta är särskilt viktigt eftersom felaktigheter i deklarationen kan leda till onödiga förseningar och ekonomiska förluster.

Ekonomisk plan för BRF – ett viktigt dokument

Om du sitter med i styrelsen för en bostadsrättsförening, måste du se till att ni har en ekonomisk plan för BRF. En juridisk byrå har experter på området.

Att vara ledamot i en bostadsrättsförenings styrelse medför ett betydande ansvar. I föreningen måste finnas en ekonomisk plan. En sådan plan är naturligtvis ett styrinstrument för styrelsen men ger också vägledning för dem som vill köpa en bostadsrätt. Inte minst viktig är en sådan plan i nybildade bostadsrättsföreningar, där ingen årsredovisning finns.

En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening kan i viss mån jämföras med en budget för ett företag. En prognos för framtida kostnader och intäkter ska finnas. I grunden är planen till för att undanröja oväntade framtida hyreshöjningar eller att värdet på bostadsrätterna urholkas.

Ekonomisk plan för BRF – juridisk hjälp

I den styrelse du sitter med i finns ingen uttalad expert på ekonomi. En ledamot vill ta på sig jobbet att upprätta en plan, eftersom ledamoten anser sig vara en “fena” på sin hushållsekonomi. Du litar inte på självutnämnda experter utan föreslår att ni ska anlita en juridisk byrå för att upprätta en ekonomisk plan för er BRF. Styrelsen fattar ett sådant klokt beslut.

Den ekonomiska planen omfattar några nödvändiga formalia som föreningens firma- och registreringsnummer. Löpande kostnader och intäkter i driften framgår. I planen finns också en bedömning av framtida underhållskostnader. Det redovisas även hur fastigheterna är finansierade och vilka låneräntor som gäller. Den ekonomiska planen läggs fram för styrelsen och godkänns samt skickas in till Bolagsverket.