Så väljer du rätt leverantör för Arbetsförmedlingens tjänst rusta och matcha

Arbetsförmedlingen är en myndighet som ständigt förändras och nu kan du som arbetssökande dra nytta av modellen ”Rusta och matcha”. Det innovativa med denna modell är att du själv får välja vilken leverantör du vill använda.

Den tiden då du var begränsad till Arbetsförmedlingens egen personal är förbi. Nu för tiden lägger Arbetsförmedlingen ut en stor del av sina tjänster och service på externa aktörer. Detta ger dig som arbetssökande större frihet, men också ett större ansvar. Det är viktigt att välja rätt leverantör och göra ordentlig research bortom den information du hittar på Arbetsförmedlingens egen hemsida. Det är till exempel viktigt att undersöka hur leverantören hanterar tjänsten ”Rusta och matcha” och om du kommer att få valuta för tiden du lägger ned.

Så fungerar Arbetsförmedlingens tjänst ”Rusta och matcha”

Arbetsförmedlingen har infört en ny tjänst vid namn ”Rusta och matcha” som är tänkt att ersätta en äldre tjänst vid namn ”Stöd och matchning”. Grundtanken med rusta och matcha i Örebro är densamma som med Stöd och matchning. Tjänsten syftar till att hjälpa arbetssökande som är arbetsföra men av någon anledning inte hittar jobb. Målet är att du som arbetssökande ska få hjälp och stöd för att rusta dig inför arbetslivet och bli matchad med en lämplig arbetsgivare.

Det nya med rusta och matcha i Örebro är att leverantörerna som utför tjänsten externt åt Arbetsförmedlingen får större delen av sin ersättning först efter att du som klient kommit i arbete. Det innebär att du som arbetssökande kan känna dig trygg med att oavsett vilken leverantör du väljer, kommer de att göra sitt allra bästa för att hjälpa dig att hitta ett jobb. Det är en win-win situation för både dig och leverantören.

Välj rätt leverantör för att maximera dina chanser att hitta ett jobb

Det är viktigt att du väljer rätt leverantör för att maximera dina chanser att hitta ett jobb. Du kan göra detta genom att undersöka vilken approach leverantören har till tjänsten rusta och matcha. Du kan också titta på recensioner från tidigare klienter för att få en bättre uppfattning om leverantörens rykte och kundservice. Det är också viktigt att tänka på att det är din karriär och ditt liv som står på spel, så gör din research ordentligt och välj med omsorg.