Blogg

Att tänka på vid köp av företagslarm

Det finns risker med att driva företag. En del av dem kan minimeras med ett företagslarm. Se bara till att det är vädertåligt och får nödvändig service.

Att driva företag är att ge sig in i ett stort risktagande. Det man främst tänker på är förstås att uppnå lönsamhet. Att det finns en balans mellan tillgång och efterfrågan och att det går att sälja företagets varor eller tjänster med vinst. Om man behöver ha anställd personal så finns det risker kring det också, till exempel att anställda inte sköter sina åtaganden eller säljer företagshemligheter.

Men det finns också alltid risker att utomstående, oärliga personer försöker att komma över företagets tillgångar. Därför är effektiva företagslarm av största betydelse. Att välja rätt typ av larm kan dock vara lite knepigt. En sak som man kanske inte tänker på är hur vädret kan påverka larmets funktion. 

Företagslarm behöver service

Under vintermånaderna och vid snöfall kan företagslarm nämligen få problem med att fungera som de ska på grund av snö och isbildning som täcker sensorerna. Det kan hindra larmsystemet från att aktiveras vid behov. Och under månaderna på sommaren kan hög värme och fukt påverka larmsystemet negativt och orsaka falsklarm och störningar.

För att förhindra problem med företagslarm under olika väderförhållanden är det viktigt att det utförs regelbunden service och underhåll av larmsystemet. Detta behövs för att säkerställa att larmet fungerar korrekt. Vid servicen kan man också vidta lämpliga åtgärder för att undvika falsklarm och se till att larmsystemet alltid fungerar på ett effektivt sätt.

Förhandlingsteknik: Så når du framgång i dina förhandlingar

Att kunna få det du vill ha i en förhandling är en viktig färdighet att behärska. Men hur vet du egentligen vad det är du vill uppnå? Inom förhandlingstekniken finns det flera steg som du bör ha kunskap om innan du ger dig in i förhandlingssituationen.

För att uppnå det du önskar i en förhandling är det avgörande att du först och främst vet vad du vill ha. Det kan även uttryckas som att identifiera dina mål. Om du vill använda en framgångsrik förhandlingsteknik är det ännu viktigare att du klart och tydligt förstår vad du vill uppnå och varför. Det är just här dina argument och taktik kommer att blomstra och visa framgång på alla nivåer. Oavsett om du vill förhandla fram en högre lön eller nå en överenskommelse med dina barn gällande deras veckopeng, så är det din förståelse för dina egna mål som kommer att vara vägledande.

Experter inom förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik används ofta inom politiska och ekonomiska områden. Men det kan även vara applicerbart på andra områden i livet. Du har möjligheten att delta i olika kurser om förhandlingsteknik eller studera ämnet på andra sätt. Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer är det viktigt att du kan skapa en kommunikation med den part du förhandlar med som leder till att ni båda känner er som vinnare när förhandlingen når sitt slut. Det är även värdefullt att vara medveten om vad den andra parten önskar och vara beredd att kompromissa. Tänk också på att noggrant planera rätt tillfälle och upplägg för din förhandling.

En framgångsrik förhandling bygger på att kunna kommunicera på ett öppet och aktivt sätt. Var tydlig med dina budskap och visa respektfullt intresse för den andra partens åsikter och behov. Genom att lyssna aktivt skapar du en atmosfär av ömsesidig förståelse och kan hitta gemensamma lösningar som tillfredsställer båda parter. Det är även viktigt att vara medveten om din kroppsspråk och att anpassa det för att visa förtroende och engagemang.

Ta dig ur skatteträsket – anlita en advokat i Stockholm

Är du en av Stockholms alla småföretagare som har fått nog av krångliga skatteregler? Med hjälp av en advokat inom skatterätt kan du optimera dina vinster.

Som småföretagare i Stockholm har du säkert redan alldeles för många problem att hantera. Om du till exempel har lokaler måste de underhållas. Om du har personal har du arbetsmiljöansvar för dem och måste betala löner. Dessutom måste ju själva verksamheten flyta på. Det är nog utan att du måste kunna alla skatteregler också.

Småföretagare har ett omfattande regelverk att förhålla sig till när det kommer till skatter och avgifter. Det är lätt att känna sig extra utsatt eller att blir frustrerad, eftersom Skatteverkets regler sällan är anpassade efter småföretag eller mindre näringsidkare. Det är ett problem som väldigt många småföretagare tyvärr brottas med varje dag.

Optimera dina vinster med hjälp av en advokat

Som småföretagare tänker man inte sällan att man ska fixa allting själv. Allt kostar ju pengar och du vill självklart maximera din vinst. Men du kan faktiskt tjäna pengar på att anlita en advokatbyrå i Stockholm för att få hjälp med din skatteoptimering. Det kan löna sig i slutändan, helt enkelt.

En advokat som är specialiserad på skatterätt kan hjälpa dig att tolka regelverket och bistå dig med hur du bör planera dina skatter för att få så god utdelning som möjligt. Skatterätten är under ständig förändring och reglerna revideras hela tiden. Vem vet – nya regler kan ju vara gynnsamma för dig.

Så väljer du rätt leverantör för Arbetsförmedlingens tjänst rusta och matcha

Arbetsförmedlingen är en myndighet som ständigt förändras och nu kan du som arbetssökande dra nytta av modellen ”Rusta och matcha”. Det innovativa med denna modell är att du själv får välja vilken leverantör du vill använda.

Den tiden då du var begränsad till Arbetsförmedlingens egen personal är förbi. Nu för tiden lägger Arbetsförmedlingen ut en stor del av sina tjänster och service på externa aktörer. Detta ger dig som arbetssökande större frihet, men också ett större ansvar. Det är viktigt att välja rätt leverantör och göra ordentlig research bortom den information du hittar på Arbetsförmedlingens egen hemsida. Det är till exempel viktigt att undersöka hur leverantören hanterar tjänsten ”Rusta och matcha” och om du kommer att få valuta för tiden du lägger ned.

Så fungerar Arbetsförmedlingens tjänst ”Rusta och matcha”

Arbetsförmedlingen har infört en ny tjänst vid namn ”Rusta och matcha” som är tänkt att ersätta en äldre tjänst vid namn ”Stöd och matchning”. Grundtanken med rusta och matcha i Örebro är densamma som med Stöd och matchning. Tjänsten syftar till att hjälpa arbetssökande som är arbetsföra men av någon anledning inte hittar jobb. Målet är att du som arbetssökande ska få hjälp och stöd för att rusta dig inför arbetslivet och bli matchad med en lämplig arbetsgivare.

Det nya med rusta och matcha i Örebro är att leverantörerna som utför tjänsten externt åt Arbetsförmedlingen får större delen av sin ersättning först efter att du som klient kommit i arbete. Det innebär att du som arbetssökande kan känna dig trygg med att oavsett vilken leverantör du väljer, kommer de att göra sitt allra bästa för att hjälpa dig att hitta ett jobb. Det är en win-win situation för både dig och leverantören.

Välj rätt leverantör för att maximera dina chanser att hitta ett jobb

Det är viktigt att du väljer rätt leverantör för att maximera dina chanser att hitta ett jobb. Du kan göra detta genom att undersöka vilken approach leverantören har till tjänsten rusta och matcha. Du kan också titta på recensioner från tidigare klienter för att få en bättre uppfattning om leverantörens rykte och kundservice. Det är också viktigt att tänka på att det är din karriär och ditt liv som står på spel, så gör din research ordentligt och välj med omsorg.

Skyltar som håller för regn och vind i Göteborg

Skyltar får stå ut med en hel del i vädret i Göteborg. Här gäller det att sätta upp en skylt med god kvalitet, annars verkar företaget lika rostigt som skylten.

En skylt sitter ute i ur och skur. Vädrets påfrestningar gör att skyltar av lite sämre kvalitet snabbt rostar sönder. Detta kan tyvärr avspeglas negativt på det budskap som skylten framför. När det gäller skyltar som tillhör företag kan detta vara mycket beklagligt, eftersom skylten är en del av företagets varumärke.

Sannolikt hade du inte haft någon större tilltro till det advokatkontor vars skylt blivit nästan oläslig. Om de sköter sin externa kommunikation på detta sätt, kan de verkligen ta hand om sina kunders ärenden ordentligt? Och om skylten tillhör en bilfirma – hur sköter de då rostbehandlingen av bilarna som lämnats in?

Skyltar av god kvalitet ska också ha god design

I Göteborg finns det dock experter på skyltar som kan erbjuda skyltar av högsta kvalitet. Vädret i Göteborg är som bekant lite extra hårt vad gäller regn och vind, och de skyltföretag som levererar skyltar på västkusten har sannolikt behövt ta hänsyn till detta i sin produktion. Många av Göteborgs skyltföretag levererar till hela landet, och det kan vara värt att jämföra priser och material olika leverantörer emellan.

Den som är ute efter en bra och hållbar skylt bör inte heller bortse från vikten av att skaffa en skylt med god design. Bara för att den skylt är i bra skick under lång tid behöver den inte per automatik vara snygg. Företag bör särskilt vara noggranna med att inkorporera sitt ordinarie varumärkesarbete i designen av sina skyltar.

Gör ditt möte mycket godare med hjälp av cateringfirma

Visst finns det mycket att säga om möten och utbildningar, men en sak har de alla gemensamt. Alla vill äta gott, så anlita en riktigt bra cateringfirma.

Det absolut bästa sättet att göra en sammankomst till ett dundrande fiasko är att låta deltagarna rymma. Då talar vi om att tvinga folk att gå iväg för att ta en förmiddagsfika. Eller ännu värre – lämna dem utan lunch och låta dem sticka iväg långt bort i asfalten för att inte svälta ihjäl.

Har man tur får man tillbaka en bråkdel av människorna efter det. De andra hamnar i shoppingfällan eller glömmer bort tiden. Det är störigt och oartigt mot föreläsare och andra när folk droppar in långt efter stipulerad tid. Serverar man mat på plats undviker man den sortens problem.

Hitta en bra cateringfirma

Alla cateringfirmor är inte skapta lika. Vilka krav man har varierar förstås från event till event. En firma som sysslar med catering i Stockholm måste ha roliga och goda alternativ att erbjuda oavsett. Ibland behövs en hel buffé för att glädja alla medan andra skuttar lite av glädje för betydligt enklare förtäring.

Den som håller i arrangemanget vet nog ungefär vad som förväntas. Fest eller “endast” en lite roligare jobbdag? Finns det deltagare som har allergier som kan äventyra deras hälsa? Vill många äta vegetariskt eller har man enbart inbitna köttätare på plats? Din catering ska kunna tillhandahålla inte bara maten ni önskar utan även lokaler eller leverans till dig.

Ekonomisk plan för BRF – ett viktigt dokument

Om du sitter med i styrelsen för en bostadsrättsförening, måste du se till att ni har en ekonomisk plan för BRF. En juridisk byrå har experter på området.

Att vara ledamot i en bostadsrättsförenings styrelse medför ett betydande ansvar. I föreningen måste finnas en ekonomisk plan. En sådan plan är naturligtvis ett styrinstrument för styrelsen men ger också vägledning för dem som vill köpa en bostadsrätt. Inte minst viktig är en sådan plan i nybildade bostadsrättsföreningar, där ingen årsredovisning finns.

En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening kan i viss mån jämföras med en budget för ett företag. En prognos för framtida kostnader och intäkter ska finnas. I grunden är planen till för att undanröja oväntade framtida hyreshöjningar eller att värdet på bostadsrätterna urholkas.

Ekonomisk plan för BRF – juridisk hjälp

I den styrelse du sitter med i finns ingen uttalad expert på ekonomi. En ledamot vill ta på sig jobbet att upprätta en plan, eftersom ledamoten anser sig vara en “fena” på sin hushållsekonomi. Du litar inte på självutnämnda experter utan föreslår att ni ska anlita en juridisk byrå för att upprätta en ekonomisk plan för er BRF. Styrelsen fattar ett sådant klokt beslut.

Den ekonomiska planen omfattar några nödvändiga formalia som föreningens firma- och registreringsnummer. Löpande kostnader och intäkter i driften framgår. I planen finns också en bedömning av framtida underhållskostnader. Det redovisas även hur fastigheterna är finansierade och vilka låneräntor som gäller. Den ekonomiska planen läggs fram för styrelsen och godkänns samt skickas in till Bolagsverket.

Komplett teknisk förvaltning i Stockholm

Det är mycket som måste fixas i en bostadsrättsförening. Det bästa är att ta hjälp av ett företag som är specialister på teknisk förvaltning i Stockholm.

Det är mycket som hela tiden måste fixas i en fastighet och att själv som bostadsrättsförening eller hyresvärd sköta allt är ingen bra idé. Framförallt eftersom det kan vara svårt att hinna med allt som behöver tas om hand i en fastighet. I stället ska man ta hjälp av ett företag som är specialister på teknisk förvaltning.

En teknisk förvaltning kan innefatta många olika saker men ska alltid anpassas efter fastigheten och den service man behöver. Man kan få hjälp med regelbundna besiktningar av exempelvis taket, felavhjälpning, snöskottning, gräsklippning, städning av tvättstugan, upprättande av kontrakt med byggfirmor, kontakt med myndigheter, hyresavier och mycket mer.

Priset på teknisk förvaltning i Stockholm kan variera

Det finns flera företag som erbjuder teknisk förvaltning i Stockholm. Det kan vara klokt att jämföra priser och vilka tjänster som erbjuds då dessa kan skilja något mellan olika aktörer. Tänk på att vissa tjänster ibland räknas som tilläggstjänster och då kostar lite mer. Men det är viktigt att man också tar referenser och kollar upp dessa. Det kan även vara en god idé att prata med grannarna och fråga vilken teknisk förvaltare de har.

När man väl har bestämt sig för vem man vill anlita måste man skriva ett tydligt avtal med vad som ska ingå i förvaltningen. Detta för att undvika missförstånd men också för att man får bättre koll på vad som krävs vid en förvaltning av en fastighet.

Du kan läsa mer om teknisk förvaltning av fastigheter, på denna sida: tekniskförvaltningstockholm.se

Hyr en uppställningsplats i Stockholm

Behöver du mer plats för att lagra säsongsvaror är det perfekt att hyra en uppställningsplats i Stockholm för den tiden du behöver utnyttja den här tjänsten.

Det finns företag som låter inhägna ett område som står tomt för att hyra ut det som tillfällig uppställningsplats i Stockholm. Du kanske exempelvis säljer julgranar och pulkor på vintern, gräsklippare och husvagnar på sommaren. När du får in ett stort parti är du garderad inför all kommande efterfrågan.

Köper du in stora mängder gods får du ofta mängdrabatt, och det är samtidigt praktiskt att slippa göra tilläggsbeställningar när lagret tryter. Hyr en uppställningsplats i god tid så får du plats med alla dina prylar när leveransen kommer och du har ett välfyllt varulager.

Uppställningsplats kompletterar vanligt lager

Du har troligen redan ett varulager som fylls på med jämna mellanrum. Men det är inte ekonomiskt att bygga ut det för tillfälliga toppar i försäljningen. Då är en uppställningsplats i Stockholm det perfekta komplementet. Det är ett markområde som hålls låst och försäkrat, och du hyr det för en begränsad tid.

Säsongsvaror som är avsedda för en massiv efterfrågan ger goda affärsmöjligheter för den som kan leverera. Kanske flyttar du ut andra saker från ditt vanliga lager och låter säsongsvarorna flytta in. Du disponerar en betydligt större yta och kan göra det efter eget behag. Har du ett kontrakt på en uppställningsplats i Stockholm kan du utöka ditt sortiment och sälja något annat på prov, om du skulle vilja prova på en ny bransch.

Utomhusreklam på smart sätt

Många kommer ihåg de stora klumpiga skyltarna med reklam som prydde husväggarna, men idag är det många som istället satsar på utomhusreklam på digitala ytor.

Det är inget nytt att man vill visa upp sin reklam utomhus. Man kan hitta skyltar på husväggar i städer och industriområden, eller längs med motorvägar. För många är detta en stor kostnad i budgeten, men viktig. För inom marknadsföring brukar man tala om att om man inte syns så finns man inte.

Reklam kan man göra på många olika sätt, men ett sätt som gör att man kan nå många dagligen är genom att göra utomhusreklam. Det är en slags reklam som kan vara mycket enkel och prisvärd. Man behöver endast en digital reklamyta utomhus samt ett material att förevisa.

Föränderlig utomhusreklam

Om man väljer att satsa på utomhusreklam så kan man göra det på digitala reklamytor av något slag. På det sättet kan man skapa en reklamloop där flera olika bilder visas. Det kan vara bilder ur en reklamkampanj eller en bild per företag som köpt plats på reklamytan. Båda kan vara till fördel för det annonserade företaget, då all rörlig reklam drar blickarna till sig mer än en fast.

En utomhusreklam på digital yta, som förändras, kan även liva upp lite i vardagen för många förbipasserande. Kanske sitter man på en buss eller ett tåg och har inte något annat att vila blicken på, eller så kanske man som reklamskapare lyckas visa upp en reklam som kan vara estetiskt tilltalande.