Blogg

Ekonomisk plan för BRF – ett viktigt dokument

Om du sitter med i styrelsen för en bostadsrättsförening, måste du se till att ni har en ekonomisk plan för BRF. En juridisk byrå har experter på området.

Att vara ledamot i en bostadsrättsförenings styrelse medför ett betydande ansvar. I föreningen måste finnas en ekonomisk plan. En sådan plan är naturligtvis ett styrinstrument för styrelsen men ger också vägledning för dem som vill köpa en bostadsrätt. Inte minst viktig är en sådan plan i nybildade bostadsrättsföreningar, där ingen årsredovisning finns.

En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening kan i viss mån jämföras med en budget för ett företag. En prognos för framtida kostnader och intäkter ska finnas. I grunden är planen till för att undanröja oväntade framtida hyreshöjningar eller att värdet på bostadsrätterna urholkas.

Ekonomisk plan för BRF – juridisk hjälp

I den styrelse du sitter med i finns ingen uttalad expert på ekonomi. En ledamot vill ta på sig jobbet att upprätta en plan, eftersom ledamoten anser sig vara en “fena” på sin hushållsekonomi. Du litar inte på självutnämnda experter utan föreslår att ni ska anlita en juridisk byrå för att upprätta en ekonomisk plan för er BRF. Styrelsen fattar ett sådant klokt beslut.

Den ekonomiska planen omfattar några nödvändiga formalia som föreningens firma- och registreringsnummer. Löpande kostnader och intäkter i driften framgår. I planen finns också en bedömning av framtida underhållskostnader. Det redovisas även hur fastigheterna är finansierade och vilka låneräntor som gäller. Den ekonomiska planen läggs fram för styrelsen och godkänns samt skickas in till Bolagsverket.

Komplett teknisk förvaltning i Stockholm

Det är mycket som måste fixas i en bostadsrättsförening. Det bästa är att ta hjälp av ett företag som är specialister på teknisk förvaltning i Stockholm.

Det är mycket som hela tiden måste fixas i en fastighet och att själv som bostadsrättsförening eller hyresvärd sköta allt är ingen bra idé. Framförallt eftersom det kan vara svårt att hinna med allt som behöver tas om hand i en fastighet. I stället ska man ta hjälp av ett företag som är specialister på teknisk förvaltning.

En teknisk förvaltning kan innefatta många olika saker men ska alltid anpassas efter fastigheten och den service man behöver. Man kan få hjälp med regelbundna besiktningar av exempelvis taket, felavhjälpning, snöskottning, gräsklippning, städning av tvättstugan, upprättande av kontrakt med byggfirmor, kontakt med myndigheter, hyresavier och mycket mer.

Priset på teknisk förvaltning i Stockholm kan variera

Det finns flera företag som erbjuder teknisk förvaltning i Stockholm. Det kan vara klokt att jämföra priser och vilka tjänster som erbjuds då dessa kan skilja något mellan olika aktörer. Tänk på att vissa tjänster ibland räknas som tilläggstjänster och då kostar lite mer. Men det är viktigt att man också tar referenser och kollar upp dessa. Det kan även vara en god idé att prata med grannarna och fråga vilken teknisk förvaltare de har.

När man väl har bestämt sig för vem man vill anlita måste man skriva ett tydligt avtal med vad som ska ingå i förvaltningen. Detta för att undvika missförstånd men också för att man får bättre koll på vad som krävs vid en förvaltning av en fastighet.

Du kan läsa mer om teknisk förvaltning av fastigheter, på denna sida: tekniskförvaltningstockholm.se

Hyr en uppställningsplats i Stockholm

Behöver du mer plats för att lagra säsongsvaror är det perfekt att hyra en uppställningsplats i Stockholm för den tiden du behöver utnyttja den här tjänsten.

Det finns företag som låter inhägna ett område som står tomt för att hyra ut det som tillfällig uppställningsplats i Stockholm. Du kanske exempelvis säljer julgranar och pulkor på vintern, gräsklippare och husvagnar på sommaren. När du får in ett stort parti är du garderad inför all kommande efterfrågan.

Köper du in stora mängder gods får du ofta mängdrabatt, och det är samtidigt praktiskt att slippa göra tilläggsbeställningar när lagret tryter. Hyr en uppställningsplats i god tid så får du plats med alla dina prylar när leveransen kommer och du har ett välfyllt varulager.

Uppställningsplats kompletterar vanligt lager

Du har troligen redan ett varulager som fylls på med jämna mellanrum. Men det är inte ekonomiskt att bygga ut det för tillfälliga toppar i försäljningen. Då är en uppställningsplats i Stockholm det perfekta komplementet. Det är ett markområde som hålls låst och försäkrat, och du hyr det för en begränsad tid.

Säsongsvaror som är avsedda för en massiv efterfrågan ger goda affärsmöjligheter för den som kan leverera. Kanske flyttar du ut andra saker från ditt vanliga lager och låter säsongsvarorna flytta in. Du disponerar en betydligt större yta och kan göra det efter eget behag. Har du ett kontrakt på en uppställningsplats i Stockholm kan du utöka ditt sortiment och sälja något annat på prov, om du skulle vilja prova på en ny bransch.

Utomhusreklam på smart sätt

Många kommer ihåg de stora klumpiga skyltarna med reklam som prydde husväggarna, men idag är det många som istället satsar på utomhusreklam på digitala ytor.

Det är inget nytt att man vill visa upp sin reklam utomhus. Man kan hitta skyltar på husväggar i städer och industriområden, eller längs med motorvägar. För många är detta en stor kostnad i budgeten, men viktig. För inom marknadsföring brukar man tala om att om man inte syns så finns man inte.

Reklam kan man göra på många olika sätt, men ett sätt som gör att man kan nå många dagligen är genom att göra utomhusreklam. Det är en slags reklam som kan vara mycket enkel och prisvärd. Man behöver endast en digital reklamyta utomhus samt ett material att förevisa.

Föränderlig utomhusreklam

Om man väljer att satsa på utomhusreklam så kan man göra det på digitala reklamytor av något slag. På det sättet kan man skapa en reklamloop där flera olika bilder visas. Det kan vara bilder ur en reklamkampanj eller en bild per företag som köpt plats på reklamytan. Båda kan vara till fördel för det annonserade företaget, då all rörlig reklam drar blickarna till sig mer än en fast.

En utomhusreklam på digital yta, som förändras, kan även liva upp lite i vardagen för många förbipasserande. Kanske sitter man på en buss eller ett tåg och har inte något annat att vila blicken på, eller så kanske man som reklamskapare lyckas visa upp en reklam som kan vara estetiskt tilltalande.

Liveshopping öppnar nya möjligheter

Numera ska det mesta hända online. Vilket kan vara perfekt för både säljare och köpare. Med liveshopping kan en ny marknad öppna sig för nya verksamheter.

Ett tiotal personer hade samlats hemma hos Kristin. Det var andra gången som hon ordnat en modevisning i sitt hem. Det hade börjat när några vänner ville att hon skulle visa deras kompisar de kreationer som hon satt och sydde i sitt kök. Förra gången hade hon sålt allt vilket hade varit helt galet.

En av besökarna var från en ort i södra Sverige, hon sade att hon var så glad att hon valt att komma och besöka sin vän just nu. Att Kristin borde börja med liveshopping så att andra som bodde längre bort hade möjlighet att kunna köpa hennes kläder. Kristin bad henne förklara och lyssnade sedan nyfiket.

Liveshopping blev en nystart

En månad senare var det dags. Hon skulle köra en modeshow online. Tanken var att de som såg sändningen skulle kunna köpa de kläder hon visade, men även beställa om de skulle ta slut. Flera kompisar hade kommit för att hjälpa till. En skulle filma eventet medan de andra skulle agera som mannekänger och visa kläderna.

Kristin hade aldrig kunnat ana att det skulle vara så kul. Medan tjejerna visat kläderna hade hon berättat vad kunderna såg på sina skärmar. Hon pratade material, färger och storlekar. Hon hade annonserat denna liveshopping online och trettio personer hade kommit. Tio av dem hade beställt och Kristin insåg att sådan här effektiv liveshopping skulle kunna leda hur långt som helst.

Konkursansökan – har ditt företag ekonomiska problem?

Ibland går det inte riktigt som man tänkt sig. Företag kan satsa mot stjärnorna, nå halvvägs till trädtopparna innan man plötsligt inser att man är på väg att kraschlanda. Vilket innebär att man har skulder som överskrider intäkterna och värdet av egendom. Det gör att man också befinner sig på ekonomiskt obestånd och att man i och med detta kan ha som enda utväg att antingen genomföra en företagsrekonstruktion eller att lämna in en konkursansökan till Tingsrätten.

I samband med att en konkursansökan lämnas in till Tingsrätten så utses en konkursförvaltare vars huvudsakliga uppgift är att samla alla tillgångar och alla skulder inom företaget. Detta i syfte att betala de skulder som finns och där varje borgenär, i den mån det är möjligt, ska få tillbaka sina pengar.

Företaget som lämnat in en konkursansökan kallas för Gäldenär och under tiden som konkursförvaltaren sammanställer skulder och tillgångar så är det också denne som sköter förvaltningen av företagets alla tillgångar och skulder. Det är även konkursförvaltaren som bestämmer om företaget ska kunna drivas vidare – eller om skulderna ska betalas och företaget sättas i konkurs.

Konkursansökan kan lämnas in av andra

Om du som företagsföreträdare inser att det inte finns några alternativ så kan du alltså välja den sista utvägen och lämna in en konkursansökan. Det vanligaste handlar emellertid om att andra – Borgenärer – ansöker om att sätta en Gäldenär i konkurs.

Har man exempelvis lånat ut pengar eller skickat en massa fakturor som inte betalats så kan man se det egna företaget befinna sig på tunn is – och då vill man också, givetvis, ha pengarna i fråga. En konkursansökan gentemot gäldenären kan vara det enda sättet att få dessa.

Anlita en jurist

Oavsett om det handlar om att man som företagare själv vill lämna in en konkursansökan eller om man agerar som borgenär och vill lämna in en konkursansökan mot en gäldenär så är rådet att man tar professionell hjälp.

Att anlita en jurist som bistår dig ger dig bättre möjligheter att få en så smidig resa som möjligt genom en plågsam tid.

Skulle ditt företag ansöka om konkurs så är det ett misslyckande – givetvis, men det handlar även om att det finns vägar ut. Man kan komma på fötter igen, även om det kanske inte känns så just där och då. Läs mer här om konkursansökningar: konkursansökan.se

Så genomför du en lyckad kulturförändring på din arbetsplats

Kulturförändring är något de flesta arbetsplatser har behov av ibland. För dig som chef är det viktigt att ha verktyg för att genomföra processen på rätt sätt.

Varje arbetsplats eller organisation stöter ibland på problem i arbetsmiljön. Och det är inte alltid som det är så lätt att få syn på vad som behöver åtgärdas. Inte ens för dig, som är chef och alltså bär det yttersta ansvaret för att företaget är en välfungerande arbetsplats.

Men du behöver inte ligga sömnlös på nätterna för att du känner att din arbetsplats är på väg åt fel håll och du inte vet vad du ska göra åt det. Genom att investera i kompetensutveckling för dig som chef kan du få alla verktyg för att kunna genomföra rätt typ av kulturförändring i din organisation.

Kulturförändring är en del av en längre process

En kulturförändring på en arbetsplats kommer aldrig kunna äga rum över en natt. Att arbeta med personalfrågor som kommunikation och dynamik är en ständigt pågående process. Det kan dessutom upplevas som påfrestande av både medarbetare och arbetsledare, men om den genomförs rätt kommer alla inblandade komma ut på andra sidan nöjda och glada med resultatet.

Innan du försöker dig på att förändra kulturen på din arbetsplats, gör du klokt i att diskutera den med en extern part som kan guida dig till rätt tillvägagångssätt. Anlita en utbildningsaktör som kan hjälpa dig med det konkreta arbetet på just din arbetsplats. Det kan bli tufft, men i långa loppet är det värt det.

Satsa smart med fastighetsautomation

Smarta hus har sina funktioner sammankopplade i ett system som kallas fastighetsautomation. Det är exakt vad det låter som, och vid avvikelser får du sms.

Som husägare eller hyresvärd går du säkert ronder och kollar upp ventilation, elsystem och andra funktioner med jämna mellanrum. Kanske har du en fastighetsskötare som ska göra det åt dig. Det kan dröja innan du reagerar på att något inte fungerar som det ska i huset. Med fastighetsautomation får du ett sms direkt om det uppstår ett fel någonstans.

Precis som att man har vanliga övervakningskameror med larm, kan man integrera de olika funktionerna i ett hus så att man har koll på helheten. Börjar det brinna någonstans, eller om det är någon annan driftstörning, larmar systemet om det. Låter detta intressant kan du kontakta ett företag som är experter på fastighetsautomation.

En kostnadseffektiv kontroll

När informationer lagras i datorer är det lätt att hålla koll på kostnader och jämföra olika funktioner på ett mer rationellt sätt. Precis som när ett vanligt larm sparar information om vem som loggar in och när, fungerar fastighetsautomation också som en lite mer övergripande kontroll över allt i huset.

Du kan införa detta i din fastighet också, och låta datorerna göra mycket jobb åt dig. Inte minst när man ska bygga ett nytt hus är det bra att satsa på fastighetsautomation. Det underlättar för din planering att systemet sammanställer data och låter dig jämföra olika kostnader och perioder. Framför allt blir inget bortglömt, för om något krånglar kommer det ett larm.

Rusta och matcha – hjälp till jobb i Malmö

Att vara jobbsökande är en tuff process. Speciellt om man inte riktigt vet var eller hur man ska börja. Med hjälp av rusta och matcha i Malmö går det lättare.

Det är ytterst jobbigt att inte lyckas hitta ett jobb och inte kunna försörja sig själv. Det kan kännas som att man har så mycket att ge om någon bara ville ge en en chans. Men hur hittar man det där första jobbet där man verkligen kan visa vad man går för?

Det finns ett program i Arbetsförmedlingens regi som kallas rusta och matcha. Här finns det lite extra hjälp för den som behöver den där extra knuffen för att komma ut på arbetsmarknaden. Genom Arbetsförmedlingen blir man lotsad vidare till en kunnig handledare som kanske kan hjälpa till.

Realistiska mål med rusta och matcha i Malmö

För att kunna få hjälp av ett företag som erbjuder tjänsten rusta och matcha i Malmö krävs det att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och har därifrån blivit hänvisad till din personliga handledare. Tillsammans med din handledare går ni igenom dina styrkor och erfarenheter och sätter upp realistiska mål och framtidsdrömmar.

Din handledare rustar dig för jobbsökande genom att visa hur man skriver ett CV och ett personligt brev. Man kan också öva på hur det går till på anställningsintervjuer och samtal. När du sedan ska matchas mot ett eventuellt jobb eller utbildning får du hjälp med att bygga ett kontaktnät och få vägledning in i en rekryteringsprocess. Se till att hitta rätt jobb för dig med hjälp av detta företaget: rustaochmatchamalmö.se

Ge personalen företagshälsovård i Falkenberg

Om personalen mår bra gör de också ett bra jobb, det är inte svårare än så. Med företagshälsovård i Falkenberg tar chefen sitt arbetsgivaransvar för alla anställdas hälsa och välmående.

Kompetens och kunnande måste kopplas till välmående och hälsa, så att personalen har kraft att uträtta det firman behöver få gjort. Som arbetsgivare har du stort ansvar, både för den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Att ansluta sig till företagshälsovård är ett professionellt sätt att garantera att man bryr sig.

Alla får samma företagshälsovård

Hela personalen ska vara med och få samma erbjudande. Det är därför exempelvis företagshälsovård i Falkenberg är så bra, för då tar man ett helhetsgrepp på arbetsplatsen. Finns där något att förbättra, kommer det att visa sig, och personalen måste också bekänna färg när det gäller träning, kostvanor och sömn. Finns det personal som mår dåligt på grund av missbruk eller andra problem, är det ofta komplicerat för dig som arbetsgivare att kommentera eller göra något.

En duktig och kompetent person vill man inte avskeda bara för att den får personliga problem, och det är också dyrt att säga upp folk av personliga skäl. Ta hjälp av företagshälsovården, så att den anställde slipper ta diskussionen med arbetskamrater eller chefer. Det finns många bra behandlingar. Med sköterskor och läkare som professionella vårdgivare är det lättare att förmå någon att acceptera hjälpen. Många som har hälsoproblem kan lätt bli mobbade på en arbetsplats, men med företagshälsovårdens hjälp kan man ställa bättre diagnos och remittera till specialistvård där det behövs.