Brandskyddsutbildning för företag

Ägaren av en fastighet har ansvar för brandskyddet i lokalen. En brandskyddsutbildning för personalen är ett sätt att stärka brandskyddet och förebygga brand.

Äger du en fastighet eller driver verksamhet i en lokal? Då är du enligt lag ansvarig för brandskyddet där. Alltifrån till att se till att du följer gällande lagar rörande brandskydd till att det finns lämpliga brandlarm, brandsläckare samt att utrymning fungerar.

För att utrymning och släckning ska fungera måste alla veta vad de ska göra. Ju större lokaler och antal människor i byggnaden, desto större orsak att öva och att se till att personalen som befinner sig i dina lokaler får genomgå brandskyddsutbildning. Mycket kan du göra själv, men det finns goda skäl att ta hjälp när det gäller brandskydd.

Brandskyddsutbildning ökar möjligheten att förebygga brand

Möjligheten att förebygga och hantera bränder i olika miljöer ökar om de som arbetar i en byggnad har genomgått en brandskyddsutbildning. Utbildningen innehåller oftast moment som undervisning kring hur bränder förebyggs, träning i brandsläckning samt utrymning av den aktuella lokalen.

För att få bästa möjliga brandskyddsutbildning med aktuell kunskap är det vettigt att anlita ett företag som är experter på just detta. Sba Drift AB är ett exempel på företag som specialiserar sig på brandskyddsutbildning och erbjuder kurser för både privatpersoner och företag.

Anpassa brandskyddsutbildningen efter företagets arbetsmiljö

Brandskyddsutbildning för företag ska helst ske i företagets egna lokaler, så att utbildningen kan anpassas efter en specifik arbetsmiljön. På många arbetsplatser utses en eller några personer till brandskyddsombud eller liknande. Dessa får ansvar för brandskyddet på platsen och för utbildning av medarbetare.

Utbildningsföretagen har vanligtvis även utbildningar för brandskyddskontrollanter och brandskyddsombud. De kan även ibland kontrollera och ta över ansvaret för brandskydd i form av brandlarm och sprinklersystem samt se till att gällande lagar följs. Utbildning i livräddning såsom hjärt- och lungräddning kan också erbjudas.