Ekonomisk plan för BRF – ett viktigt dokument

Om du sitter med i styrelsen för en bostadsrättsförening, måste du se till att ni har en ekonomisk plan för BRF. En juridisk byrå har experter på området.

Att vara ledamot i en bostadsrättsförenings styrelse medför ett betydande ansvar. I föreningen måste finnas en ekonomisk plan. En sådan plan är naturligtvis ett styrinstrument för styrelsen men ger också vägledning för dem som vill köpa en bostadsrätt. Inte minst viktig är en sådan plan i nybildade bostadsrättsföreningar, där ingen årsredovisning finns.

En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening kan i viss mån jämföras med en budget för ett företag. En prognos för framtida kostnader och intäkter ska finnas. I grunden är planen till för att undanröja oväntade framtida hyreshöjningar eller att värdet på bostadsrätterna urholkas.

Ekonomisk plan för BRF – juridisk hjälp

I den styrelse du sitter med i finns ingen uttalad expert på ekonomi. En ledamot vill ta på sig jobbet att upprätta en plan, eftersom ledamoten anser sig vara en “fena” på sin hushållsekonomi. Du litar inte på självutnämnda experter utan föreslår att ni ska anlita en juridisk byrå för att upprätta en ekonomisk plan för er BRF. Styrelsen fattar ett sådant klokt beslut.

Den ekonomiska planen omfattar några nödvändiga formalia som föreningens firma- och registreringsnummer. Löpande kostnader och intäkter i driften framgår. I planen finns också en bedömning av framtida underhållskostnader. Det redovisas även hur fastigheterna är finansierade och vilka låneräntor som gäller. Den ekonomiska planen läggs fram för styrelsen och godkänns samt skickas in till Bolagsverket.