Ta hjälp av Rusta och matcha i Göteborg

Tack vare en satsning som kallas Rusta och matcha, kan arbetssökande i Göteborg och många andra platser få hjälp och stöd med sitt jobbsökande på flera sätt.

Att kunna få hjälp att hitta ett jobb som man bäst kvalificerar för är något som många arbetssökande önskar. Ibland är det inte helt lätt att själv veta vad man är bäst på eller skulle kunna bli bäst på. Många gånger kanske man baserar sitt jobbsökande på tidigare erfarenheter och vad man har för intressen.

Som bekant är det mycket annat man måste ta hänsyn till när det kommer till jobbsök. Vilka jobb är attraktiva på marknaden och vilka av dessa kan man kvala till? Med hjälp av programmet Rusta och matcha som Arbetsförmedlingen driver, kan man få hjälp med att matchas med rätt arbetsgivare baserat på sina personliga kvalifikationer.

Rusta och matcha i Göteborg hjälper till med jobbsökandet

Den som har varit inskriven hos Arbetsförmedlingen i Göteborg under en tid kan kvalificera för programmet Rusta och matcha. Det går att göra en ansökan om att få delta och sedan görs en bedömning om man uppfyller de kriterier som krävs för att man ska kunna vara med.

När man deltar i programmet har man rätt till viss ersättning från Försäkringskassan. Man bör kontakta dem om man blir antagen till Rusta och matcha för att ta reda på vilken ersättningsnivå det handlar om. Mer info om programmet Rusta och matcha kan man läsa om på Arbetsförmedlingen.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: rustaochmatchagoteborg.se