Alla sätt att visa att man finns

Som företag finns det flera olika sätt att marknadsföra sig själv. Det är en nödvändighet eftersom om man inte syns, så existerar man inte, som det gamla ordspråket inom marknadsföring säger.

Om man som företag vill marknadsföra sig själv, finns det många olika sätt att göra det på. Direktreklam är ett alternativ, vilket innebär att man distribuerar reklammaterial i brevlådor. Reklam på TV, radio, bio och i tidningar är också vanligt förekommande. Ofta är det just dessa traditionella metoder som kunder tror att företag använder sig av för att synas. Dessa kan även nå ut till en bred publik. Dock är det viktigt att komma ihåg att sådana kampanjer är kortvariga och kostsamma.

Gör reklam på ett kostnadseffektivt sätt

För företag som vill marknadsföra sig på ett mer beständigt och kostnadseffektivt sätt finns det möjligheter att utnyttja befintliga reklampelare genom att ha skyltar i Stockholm. Det kan handla om företagets egna byggnad, företagsbilar, företagspersonal och andra saker som används dagligen inom verksamheten. Det kan även inkludera gåvor till kunder som minnesartiklar.

Genom att placera sin logotyp på företagets byggnaders fasader skapar man en reklampelare som imponerar. Det är också en metod som många använder för att beskriva sin plats eller för att ge vägbeskrivningar. Företagsbyggnaden blir en del av stadsmiljön, precis som logotyperna på bilar och kläderna som personalen bär.

Aktivt synliggöra företaget

För att synas och sticka ut i mängden finns det flera andra sätt att marknadsföra företaget på. Några av dessa inkluderar:

  • Digital marknadsföring: Genom att ha en professionell och användarvänlig webbplats samt närvaro på sociala medier kan företaget nå en bredare publik och interagera med potentiella kunder.
  • Content marketing: Genom att producera relevant och värdefullt innehåll, till exempel bloggartiklar och guider, kan företaget etablera sig som en auktoritet inom sitt område och locka till sig besökare.
  • Samarbeten och partnerskap: Genom att samarbeta med andra företag eller influencers kan man nå ut till nya målgrupper och dra nytta av varandras nätverk och resurser.
  • Evenemang och mässor: Att delta i branschrelaterade evenemang och mässor ger företaget möjlighet att visa upp sig för en målinriktad publik och knyta värdefulla kontakter.

Konkursansökan – har ditt företag ekonomiska problem?

Ibland går det inte riktigt som man tänkt sig. Företag kan satsa mot stjärnorna, nå halvvägs till trädtopparna innan man plötsligt inser att man är på väg att kraschlanda. Vilket innebär att man har skulder som överskrider intäkterna och värdet av egendom. Det gör att man också befinner sig på ekonomiskt obestånd och att man i och med detta kan ha som enda utväg att antingen genomföra en företagsrekonstruktion eller att lämna in en konkursansökan till Tingsrätten.

I samband med att en konkursansökan lämnas in till Tingsrätten så utses en konkursförvaltare vars huvudsakliga uppgift är att samla alla tillgångar och alla skulder inom företaget. Detta i syfte att betala de skulder som finns och där varje borgenär, i den mån det är möjligt, ska få tillbaka sina pengar.

Företaget som lämnat in en konkursansökan kallas för Gäldenär och under tiden som konkursförvaltaren sammanställer skulder och tillgångar så är det också denne som sköter förvaltningen av företagets alla tillgångar och skulder. Det är även konkursförvaltaren som bestämmer om företaget ska kunna drivas vidare – eller om skulderna ska betalas och företaget sättas i konkurs.

Konkursansökan kan lämnas in av andra

Om du som företagsföreträdare inser att det inte finns några alternativ så kan du alltså välja den sista utvägen och lämna in en konkursansökan. Det vanligaste handlar emellertid om att andra – Borgenärer – ansöker om att sätta en Gäldenär i konkurs.

Har man exempelvis lånat ut pengar eller skickat en massa fakturor som inte betalats så kan man se det egna företaget befinna sig på tunn is – och då vill man också, givetvis, ha pengarna i fråga. En konkursansökan gentemot gäldenären kan vara det enda sättet att få dessa.

Anlita en jurist

Oavsett om det handlar om att man som företagare själv vill lämna in en konkursansökan eller om man agerar som borgenär och vill lämna in en konkursansökan mot en gäldenär så är rådet att man tar professionell hjälp.

Att anlita en jurist som bistår dig ger dig bättre möjligheter att få en så smidig resa som möjligt genom en plågsam tid.

Skulle ditt företag ansöka om konkurs så är det ett misslyckande – givetvis, men det handlar även om att det finns vägar ut. Man kan komma på fötter igen, även om det kanske inte känns så just där och då. Läs mer här om konkursansökningar: konkursansökan.se